Michał Kempiński. Pracownia architektoniczna, t: +48 600 666 664, m: kontakt@mkpa.pl, a: Świetojerska 5/7, 00-236 Warszawa, PL